ERP Programlarında bilinmesi gereken kısaltmalar

Firma yönetim programlarında karşımıza çıkan pek çok kısaltmalar mevcut, ben karşıma çıkan kısaltmaların karşılıklarını bu sayfada sürekli güncelleyerek paylaşacağım;

ERP: (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlama, bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. (Detaylı Bilgi İçin Buraya Bakabilirsiniz)

CRM: (Customer Relationship Management) ya da “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür. (Detaylı Bilgi İçin Buraya Bakabilirsiniz)

MRP: (Materials Requirement Planning) Malzeme ihtiyaç planlaması, üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, zamanlama ve envanter kontrol sistemidir.

MRP II: (Manufacturing Resource Planning) Üretim Kaynakları Planlaması Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makine, işçilik, finansman, depo, enerji vs. kaynaklarının eş güdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak planlanması ve kontrol edilmesi.

PLM: (Product Lifecycle Management), bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçirdiği endüstriyel tasarım, mühendislik, analiz, üretim, ürün dokümantasyonu ve pazarlama materyallerinin oluşturulması gibi tüm süreçlerinin dijital ortamda takip edilip yönetilmesine imkân sağlayan bir çözümün adıdır.

PDM: (Product Data Management) çoğunlukla ürün yaşam döngüsünde, ürün verisinin yönetimi ve yayımından sorumlu olan bir işletme fonksiyonudur.

HRM: (Human Resuorces Managment) İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.

CMS: (Content Management System) Web sitenize ait içerikleri yönetmenizi sağlayan sistemler olarak açıklanabilir.

WCM: (World Class Manufacturing) Yalın üretim, çok kısa bir ifadeyle; üretimde değerle israfın birbirinden ayırt edilmesi, israfın azaltılması, mümkünse yok edilmesi ve bu şekilde de değerin ön plana çıkartılmasıdır.

TRIZ: (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch) içinde çok sayıda teknikleri barındıran sistematik fikir üretme topluluğudur ve kişilerin problemlerini yenilikçi/yaratıcı olarak çözebilmelerini sağlamaya yarayan yapısal, öğretilebilir ve tekrarlanabilir bir metottur.

TPM: (Total Productive Maintenance) üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.